ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 41.3 trang 56 SBT Hóa học 8

Bài tập 41.3 trang 56 SBT Hóa học 8

Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750g nước ở 25oC. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2g.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41.3

 
 

100g H2O ở 25oC hòa tan tối đa 36,2g NaCl

750g H2O ở 25oC hòa tan tối đa x? NaCl 

\(x = \frac{{750.36,2}}{{100}} = 271,5g\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41.3 trang 56 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1