YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 142 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 142 sách GK Hóa lớp 8

Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 g Na2CO3 trong 250 g nước thì được dung dịch bão hòa?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Độ tan của một chất là số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa.

250 gam nước → 53 gam Na2CO3 

100 gam nước → ? gam Na2CO3 

Độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 180C là:  = 21,2 g

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 142 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON