YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 33 SGK Hóa học 8

Giải bài 1 tr 33 sách GK Hóa lớp 8

Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:

Đơn chất tạo nên tử một… nên công thức hóa học chỉ gồm một…

Còn … tạo nên từ hai, ba… nên công thức hóa học gồm hai, ba…

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số… có trong một ….

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Đơn chất tạo nên tử một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm một kí hiệu hóa học.

Còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu hóa học.

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 33 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON