YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 77 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 77 sách GK Hóa lớp 12

Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

a, ...-CH2-CHCl -CH2Cl -CH-...

b, ...-CF2 - CF2 - CF2 - CF2-...

c, (-CH2-C(CH3)=CH-CH2)n

d, (-NH-[CH2]6 - CO-)n

e, (-CO-C6H4-COO-CH2-C6H4-CH2-O-)n

g, (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

a, CH2=CHCl

b, CF2=CF2

c, CH2=C(CH3)-CH=CH2

d, H2N-[CH2]6-COOH

e, HOOC-C6H4COOH và HO-CH2-C6H4-CH2OH

g, H2N-[CH2]6-NH2 và HOOC-[CH2]4-COOH

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 77 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF