YOMEDIA

Bài tập 3 trang 77 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 77 sách GK Hóa lớp 12

Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

a, ...-CH2-CHCl -CH2Cl -CH-...

b, ...-CF2 - CF2 - CF2 - CF2-...

c, (-CH2-C(CH3)=CH-CH2)n

d, (-NH-[CH2]6 - CO-)n

e, (-CO-C6H4-COO-CH2-C6H4-CH2-O-)n

g, (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

a, CH2=CHCl

b, CF2=CF2

c, CH2=C(CH3)-CH=CH2

d, H2N-[CH2]6-COOH

e, HOOC-C6H4COOH và HO-CH2-C6H4-CH2OH

g, H2N-[CH2]6-NH2 và HOOC-[CH2]4-COOH

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 77 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Rừng

  tính năng của cao su là đàn hồi. hiện nay, ngoài cao su thiên nhiên ra người ta còn tổng hợp ra nhiều loại cao su có tính năng không thua kèm cao su thiên nhiên như: cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N,... khối lượng phân tử trung bình của cao su isopren là 5780 đvC. hệ số mắt xích (n) trong phân tử cao su trên là

  a. 167

  b. 107

  c. 117

  d. 85

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Câu 1: Thủy phân chất A có công thức C4H18O5 thu được rượu etylic và chất hữu cơ B. Cho biết số mol A bằng số mol rượu etylic bằng ½ số mol B. B được điều chế trực tiếp từ glucozơ bằng phản ứng lên men. Trùng ngưng B thu được một polime. Xác định công thức của A và B.

  A. C2H5OCO – CH – CH2 – COOC2H5 và C2H5OH

  |

  OH

  B. CH3COO – CH – (CH2)2 – COOC2H5 và CH3 – CH – COOH

  | |

  OH OH

  C. HCOOCH – (CH2)3 – COOC2H5 và CH3 – CH – CH3

  | |

  OH OH

  D. CH3 – CH – COO – CH – COOC2H5 và CH3 – CH – COOH

  | | |

  OH CH3 OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  cho các loại tơ : bông tơ capron , tơ xenlulozơ , tơ tằm , tơ nitron , nitron - 6,6 . Số tơ tổng hợp là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Tại sao cao su có tính đàn hồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA