YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 77 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 77 sách GK Hóa lớp 12

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

– Stiren → polistiren.

– Axit ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6-COOH) → polienantamit (nilon – 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90%.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: 

\(nH_{2}N-[CH_{2}]_{6}-COOH \rightarrow (NH-[CH_{2}]_{6} - CO)_{n} + H_{2}O \ \ (2)\)

Câu b:  

Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

(1.100)/90 = 1,11 (tấn) stiren (H = 90 %)

Theo (2) từ 145 tấn H2N-[CH2]6 – COOH điều chế được 127 tấn polime.

                  X tấn                                                        1 tấn

\(H=90 \% \Rightarrow x = \frac{145}{127}.\frac{100}{90} = 1,27\) (tấn)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 77 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF