YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 104 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 104 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. Đepolime hóa                                    

B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng

C. Tác dụng với NaOH(dd)                

D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Polistiren không tham gia phản ứng khi tác dụng với NaOH(dd) 

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 104 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON