YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 76 sách GK Hóa lớp 12

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ

B. Tơ visco, tơ tằm

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Nhóm vật liệu được chế tạo từ polime thiên nhiên là: Tơ visco, tơ tằm.

⇒ Chọn B. 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON