YOMEDIA

Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 tr 76 sách GK Hóa lớp 12

Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ

B. Tơ visco, tơ tằm

C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhóm vật liệu được chế tạo từ polime thiên nhiên là: Tơ visco, tơ tằm.

⇒ Chọn B. 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 76 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • trang lan

  điều chế polietilen từ tinh bột?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Cao su lưu hóa chứa 2% S hãy tính xem có bao nhiêu mắt xích isopren có chứa cầu S-S
  giả thiết rằng nguyên tử S thay thế cho H trong nhóm metylen.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  tính năng của cao su là đàn hồi. hiện nay, ngoài cao su thiên nhiên ra người ta còn tổng hợp ra nhiều loại cao su có tính năng không thua kèm cao su thiên nhiên như: cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N,... khối lượng phân tử trung bình của cao su isopren là 5780 đvC. hệ số mắt xích (n) trong phân tử cao su trên là

  a. 167

  b. 107

  c. 117

  d. 85

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Câu 1: Thủy phân chất A có công thức C4H18O5 thu được rượu etylic và chất hữu cơ B. Cho biết số mol A bằng số mol rượu etylic bằng ½ số mol B. B được điều chế trực tiếp từ glucozơ bằng phản ứng lên men. Trùng ngưng B thu được một polime. Xác định công thức của A và B.

  A. C2H5OCO – CH – CH2 – COOC2H5 và C2H5OH

  |

  OH

  B. CH3COO – CH – (CH2)2 – COOC2H5 và CH3 – CH – COOH

  | |

  OH OH

  C. HCOOCH – (CH2)3 – COOC2H5 và CH3 – CH – CH3

  | |

  OH OH

  D. CH3 – CH – COO – CH – COOC2H5 và CH3 – CH – COOH

  | | |

  OH CH3 OH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>