YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 76 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 76 sách GK Hóa lớp 12

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

C. Hệ số mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Phát biểu không đúng: Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome.

⇒ Chọn B. 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 76 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON