ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 103 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 103 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Điền vào chỗ trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai

A. Polipeptit là polime

B. Protein là polime

C. Protein là hợp chất cao phân tử

D. Poliamit có chứa các liên kết peptit

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Ta có:

À - Đúng

B - Sai

C - Đúng

D - Đúng

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 103 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF