ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 15.9 trang 34 SBT Hóa học 12

Bài tập 15.9 trang 34 SBT Hóa học 12

Người ta tổng hợp poli (metyl metacrylat) từ axit và ancol tương ứng qua hai giai đoạn là este hoá (hiệu suất 60%) và trùng hợp (hiệu suất 80%).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

b) Tính khối lượng axit và ancol cần dùng để thu được 1,2 tấn polime.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.9

 
 

a) CH2=C-(CH3)-COOH + CH3OHCH2=C-(CH3)-COOCH3 + H2O

nCH2=C(-CH3)-COOCH3 → (-CH2-C-(CH3)-)n

b) Nếu hiệu suất của các giai đoạn đều là 100% thì :

Để tạo ra 100 tấn polime cần 86 tấn axit và 32 tấn ancol.

Thực tế, các hiệu suất là 60% và 80% nên để tạo ra 1,2 tấn polime, khối lượng axit cần dùng là:

\(\frac{{86.1,2}}{{100}}.\frac{{100}}{{60}}.\frac{{100}}{{80}} = 2,15\) tấn

Khối lượng ancol cần dùng là:

\(\frac{{32.1,2}}{{100}}.\frac{{100}}{{60}}.\frac{{100}}{{80}} = 0,8\) tấn

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.9 trang 34 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)