YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 163 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 tr 163 sách GK Hóa lớp 12

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là:

A.60 gam.

B. 80 gam.

C. 85 gam.

D. 90 gam.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận định & Phương pháp

  • Ta thấy mmuối = mKim loại + mgốc sunfat
  • Oxit so với kim loại thì có thêm thành phần là nguyên tố Oxi. Như vậy để có khối lượng kim loại mKim loại = moxit kim loại  - moxi

Lời giải:

Xét sơ đồ phản ứng:

Hỗn hợp (MgO + Fe2O3 + CuO) + H2SO4 → Hỗn hợp muối (MgSO­4 + Fe(SO4)3 + CuSO4) + H2O.

Từ sơ đồ trên ta thấy: nO (của oxit) =  (của muối) = 0,6 mol.

⇒ mO = 16.0,6 = 9,6 (gam); mkim loại = 32 – 9,6 = 22,4 (gam).

mmuối = mkim loại +  = 22,4 + 96.0,6 = 80 (gam).

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 163 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON