YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.13 trang 89 SBT Hóa học 12

Bài tập 36.13 trang 89 SBT Hóa học 12

Cho 100 g hợp kim của Zn và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 (làm giảm là 9,6 g so với ban đầu). Xác định thành phần phần trăm của hợp kim.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.13

Hợp kim Zn và Cu phản ứng với HCl thì chỉ có Zn phản ứng tạo khí còn Cu không phản ứng.

Các phản ứng hóa học xảy ra:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ (1)

3H2 + Fe2O3 → 2Fe + 3H2O (2)

Theo đề, khí sinh ra trong phản ứng đã khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 (làm giảm là 9,6 g so với ban đầu)

→ mgiảm = mO trong oxit = 9,6 → nO trong oxit = 0,6 mol

→ nFe2O3 = 0,6 : 3= 0,2 mol → theo (2) nH2 = 3nFe2O3 = 0,6 mol

Theo (1) nZn = nH2 = 0,6 mol → mZn = 0,6.65 = 39g

→ % mZn = 39% → % mCu = 61%.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.13 trang 89 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF