YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.5 trang 88 SBT Hóa học 12

Bài tập 36.5 trang 88 SBT Hóa học 12

Nhận định nào dưới đây không đúng ?

A. Hỗn hợp PbS, CuS có thể tan hết trong dung dịch HCl.

B. Hỗn hợp Na, Al có thể tan hết trong dung dịch NaCl.

C. Hỗn hợp Fe3O4, Cu có thể tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng.

D. Hỗn hợp Cu, KNO3 có thể tan hết trong dung dịch HCl.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.5

PbS và CuS là chất không tan ngay trong cả môi trường axít.

⇒ Đáp án A

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.5 trang 88 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF