YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 36.9 trang 89 SBT Hóa học 12

Bài tập 36.9 trang 89 SBT Hóa học 12

Có các dung dịch CaCl2, ZnSO4, Al2(SO4)3, CuCl2, FeCl3. Dùng thuốc thử nào dưới đây đế phân biệt được các dung dịch trên ?

A. Dung dịch NaOH    

B. Dung dịch BaCl2.

C. Dung dịch NH3.    

D. Dung dịch NaOH và CO2.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.9

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.9 trang 89 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF