YOMEDIA

Bài tập 5 trang 163 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 163 sách GK Hóa lớp 12

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây?

A. MgSO4.

B. CaSO4.

C. MnSO4

D. ZnSO4.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Từ dữ kiện của bài toán ta có:

 • Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa ⇒ Kết tủa này là hidroxit.
 • Kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư ⇒ Kết tủa này là hidroxit lưỡng tính ⇒ (Loại A, B, C)

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 163 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Thanh Nguyên

  Zn+Hno3 ( dấu muổi tên) zn(No3)2+h20+no2

  Zn:2|1

  N:1|1

  Chỉ giùm cách cân bằng phuỏng trình và sự cho và nhận với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Cho 7,3g hỗn hợp X gồm Zn và kim loại M (hóa trị III không đổi) vào lượng dư dd H2SO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,16l H2 (đktc). Mặt khác cho 4,05g kim loại M phản ứng hết với dd HCL thì lượng khí H2 sinh ra nhỏ hơn 5,6l (đktc). Xác định tên kim loại M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA