YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 163 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 163 sách GK Hóa lớp 12

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây?

A. MgSO4.

B. CaSO4.

C. MnSO4

D. ZnSO4.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Từ dữ kiện của bài toán ta có:

  • Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa ⇒ Kết tủa này là hidroxit.
  • Kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư ⇒ Kết tủa này là hidroxit lưỡng tính ⇒ (Loại A, B, C)

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 163 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON