YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 219 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 9 tr 219 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Nung một lượng sunfua kim loại hóa trị hai trong oxi dư thì thoát ra 5,60 lit khí (đktc). Chất rắn còn lại được nung nóng với bột than dư tạo ra 41,4 gam kim loại. Nếu cho khí thoát ra đi chậm qua đồng nung nóng thì thể tích giảm đi 20%.

a. Viết các phương tình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Xác định tên sunfua kim loại đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Câu a:

Các phương trình phản ứng:

2MS + 3O2 → 2MO + 2SO2

Chất rắn là MO

MO + C → M + CO

Khí gồm SO2 và O2

2Cu + O2 → 2CuO

Câu b:

Khí đi qua Cu nung nóng giảm mất 20% là thể tích của oxi

\(\\ n_{khi'} = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \ mol \\ \Rightarrow n_{SO_{2}} = 0,25.\frac{80}{100} = 0,2 \ mol = n_{S}= n_{M} = \frac{41,4}{M_{M}} \\ \Rightarrow M_{M} = \frac{41,4}{0,2} = 207\)

Sunfua kim loại đã dùng là PbS

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 219 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON