YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 163 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 tr 163 sách GK Hóa lớp 12

Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnSO4

D. Zn(HCO3)2

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Hợp chất lưỡng tính ngoài hidroxit, oxit của Al, Zn, Sn, Cr (III) ra còn có các muối của axit yếu (HCO3-) ⇒ Loại A, B, D.

Hợp chất không có tính lưỡng tính là ZnSO4

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 163 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON