YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 163 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 163 sách GK Hóa lớp 12

Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Bb, Sn, Ni, Zn 

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Nhận định & Phương pháp

Các bạn dựa vào dãy điện hóa để xác định tứ tự tăng dần tính khử, tính oxi hóa.

Lời giải:

Kim loại được sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần: Bb, Sn, Ni, Zn 

⇒ Đáp án B.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 163 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON