YOMEDIA

Bài tập 36.3 trang 88 SBT Hóa học 12

Bài tập 36.3 trang 88 SBT Hóa học 12

Cho 20,4 g hỗn hợp Mg, Zn, Ag vào cốc đựng 600 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ). Sau khi phản ứng kết thúc, thêm dần NaOH vào để đạt được kết tủa tối đa. Lọc kết tủa và nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 23,2.    

B. 25,2.    

C. 27,4.    

D. 28,1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.3

Chỉ có Mg, Zn tác dụng:

M + 2HCl → MCl+ H2

0,3    0,6(mol)

Tổng số mol Mg, Zn là 0,3 mol.

M → MO ⇒ mO = 0,3.16 = 4,8(g)

a = 20,4 + 4,8 = 25,2(g)

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.3 trang 88 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA