YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 219 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 219 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Nhúng tấm kẽm vào dung dịch chứa 14,64 gam cađimi clorua. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng tấm kẽm tăng lên 3,29 gam. Xác định khối lượng cađimi tách ra và thành phần muối tạo nên trong dung dịch.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Phản ứng: Zn + CdCl2 → CnCl2 + Cd

Theo phương trình:

Cứ 1 mol Zn (65 gam) → 1 mol Cd (112 gam) khối lượng tăng 47 gam

Vậy x mol Zn              →       x mol Cd           khối lượng tăng 3,29 gam

\(\Rightarrow x = \frac{3,29}{47} = 0,07 \ mol\)

Khối lượng cađimi tách ra: 0,07.112 = 7,84 gam

Trong dung dịch có:

  • Muối ZnCl2 với số mol 0,07
  • Muối CdCl2 còn dư \(\frac{14,64}{183}-0,07=0,01 \ mol\)

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 219 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON