YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 72 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 tr 72 sách GK Hóa lớp 12

Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng:

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime

C. Nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp

D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Vật liệu Compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau. Thành phần gồm chất nền (polime và chất phụ gia (chất độn, chất màu,...)

⇒ Đáp án B là kết luận không hoàn toàn đúng.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 72 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF