YOMEDIA
NONE

Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit

Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết benzoyl peoxit) vào 1,0 lít dung dịch brom 0,15M ; sau đó cho thêm KI (dư) thấy sinh ra 6,35 g iot.

a)  Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trùng hợp stiren.

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • a) Các phương trình hoá học :

  \(nC_6H_5CH=CH_2 \xrightarrow {{t^0},xt,p}\)

  \((-CH(C_6H_5)-CH_2-)_n\)

  \(C_6H_5-CH=CH_2 + Br_2 \to\)

  \( C_6H_5-CHBr-CH_2Br(1)\)

  \(2KI+Br_2 \to I_2+2KBr(2)\)

  b) Số mol Br2 tham gia 2 phản ứng là 0,15 mol.

  \(n_{Br_2 (2)} = n_{I_2} \)=\(\dfrac{{6,35}}{{254}}=0,025mol\)

  Số mol Br2 tác dụng với stiren \(= 0,15 - 0,025 = 0,125 (mol).\)

  Khối lượng sitren không trùng hợp \(= 0,125\times104 = 13 (g).\)

  Khối lượng stiren đã trùng hợp \(= 65 -13 = 52 (g).\)

  Hiêu suất trùng hơp \(H_{pư}=\dfrac{{m_{LT}}}{{m_{TT}}}\times 100%\)

   \(=\dfrac{{52}}{{65}}\times100\%  = 80\% \)

    bởi Lê Nhật Minh 21/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON