RANDOM

Bài tập 5 trang 203 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 203 sách GK Hóa lớp 11

Cho 50,0 gam dung dịch anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đủ) thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ % của anđehit axetic trong dung dịch đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Anđehit axetic phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa Ag

CH3-CH=O + 2AgNO3 + H2O + 3NH3 → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

1 mol                                                                                      2 mol

0,100 mol                                                                                 = 0,200 (mol)

\(M_{CH_{3}CHO} = 0,1. 44,0 = 4,4 \ (g); \ C \%_{CH_{3}CHO} = \frac{4,4}{50}.100 \% = 8,8 \%\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 203 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Phong Vu

  2/ hỗn hợp X gồm 1 andehit, 1 axit, 1 este. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X được 4a mol CO2 và 4a mol H2O. Cho a mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH được 3/4a mol muối và a/2 mol ancol. Tính tỉ lệ % khối lượng axit trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  X là một andehit khi tác dụng với H2 ( Ni , đun nóng ) thu được ancol Y .Y tác dụng với Na thu được số mol H2 bằng số mol ancol X có bao nhiêu nhóm chức.

  X là andehit mạch hở .0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol H2 thu được ancol no , mạch hở cho ancol tác dụng với Na thu 1,12 l khí H2 tìm công thức dãy đồng đẳng andehit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA