YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 203 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 203 sách GK Hóa lớp 11

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metanmetyl → clorua → methanol → metanal → axit fomic

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Các phương trình hóa học như sau:

\(\\ CH_{4} + Cl_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ a's, \ 1:1 \ } CH_{3}Cl + HCl \\ CH_{3}Cl + NaOH \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 \ } CH_{3}OH + NaCl \\ CH_{3}OH + CuO \xrightarrow[ \ ]{ \ \ t^0 \ } HCHO + Cu + H_{2}O \\ 2HCHO + O_{2} \xrightarrow [ \ ]{ \ t^0, \ xt \ } 2HCOOH\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 203 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON