YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 203 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 tr 203 sách GK Hóa lớp 11

Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Nhận định & Phương pháp

Từ dữ kiện bài cho hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở ⇒ Dùng phương pháp trung bình. Ta tìm số Cacbon trung bình và tìm được công thức phân tử của hai anđehit.

Lời giải:

Đặt công thức chung của 2 anđehit là CxH2x+1 CHO

Số mol Ag = 0,300 mol = 2 lần số mol anđehit.

Vậy Manđehit = 53,33 g/mol

14 + 30 = 53,33 ⇒  = 1,6.

Giá trị Cacbon trung bình: 1 < 1,6 < 2

Vậy 2 anđehit là CH3CHO và C2H5CHO

Công thức cấu tạo và gọi tên như sau:

CH3CHO : Anđehit axetic

CH3CH2CHO : Anđehit propionic

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 203 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON