YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.8 trang 70 SBT Hóa học 11

Bài tập 44.8 trang 70 SBT Hóa học 11

Phản ứng CH3-CH2-OH + CuO → CH3-CHO + Cu + H2O thuộc loại phản ứng nào cho dưới đây ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc cả 3 loại phản ứng đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.8

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.8 trang 70 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF