YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.10 trang 70 SBT Hóa học 11

Bài tập 44.10 trang 70 SBT Hóa học 11

Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng công thức phân tử C5H10O.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.10

Các anđehit:

CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CHO (pentanal)

CH3 - CH2 - CH(CH3) - CHO (2-metylbutanal)

CH- CH(CH3) - CH2 - CHO (3-metylbutanal)

CH3 - C(CH3)2 - CHO (2,2-đimetylpropanal)

Các xeton:

CH3 - CH2 - CH2 - CO - CH3 (pentan-2-on)

CH3 - CH2 - CO - CH2 - CH3 (pentan-3-on)

CH- CH(CH3) - CO - CH3 (3-metylbutan-2-ol)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.10 trang 70 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF