YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.13 trang 70 SBT Hóa học 11

Bài tập 44.13 trang 70 SBT Hóa học 11

Để đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 3,08 lít O2. Sản phẩm thu được chỉ gồm có 1,80 g H2O và 2,24 lít CO2. Các thể tích khí đo ở đktc.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử của A, biết rằng tỉ khối hơi của A đối với oxi là 2,25.

3. Xác định công thức cấu tạo có thể có của chất A, ghi tên tương ứng, biết rằng A là hợp chất cacbonyl.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.13

1. Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mA = mCO2 + mH2O − mO2 

= \(\frac{{2,24}}{{22,4}}.44 + 1,8 - \frac{{3,08}}{{22,4}}.32 = 1,8(g)\)

Khối lượng C trong 1,8 g A là: \(\frac{{12.2,24}}{{22,4}} = 1,2g\)

Khối lượng H trong 1,8 g A là: \(\frac{{2.1,8}}{{18}} = 0,2g\)

Khối lượng O trong 1,8 g A là: 1,8 - 1,2 - 0,2 = 0,4 (g).

Công thức chất A có dạng CxHyOz:

x : y : z = 0,1 : 0,2 : 0,025 = 4 : 8 : 1

CTĐGN là C4H8O

2. MA = 2,25.32 = 72 (g/mol)

⇒ CTPT trùng với CTĐGN: C4H8O.

3. Các hợp chất cacbonyl C4H8O:

CH- CH- CH- CHO (butanal)

CH3 - CH(CH3) - CHO (2-metylpropanal)

CH- CH- CO - CH3 (butan-2-ol)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.13 trang 70 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF