Hỏi đáp về Anđehit - Xeton - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Anđehit - Xeton Anđehit - Xeton các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (36 câu):

 • Trần Chi

  Cho x hỗ hợp 2 ancol no đơn hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxh 0,3mol ancol với cuo sinh ra 2 andehit. Cho 2 andehit tác dụng agno3/nh3 sinh ra 43,2g ag. Xác định CTPT của 2 andehit

   

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan

  Đốt cháy hoàn toàn m gam andehit X thu được 13,44 lít Co2 (đktc) và 10,8 gam H20 .Cho m gam andehit X tác dụng với dung dịch AgNo3/NH3 (dư,t°) thu được 64,8 gam Ag . Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung

  Một chất có công thức C5H8O , số đồng phân nhóm chức xeton là ? Viết cụ thể hộ mình vs . cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  cho hh X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 (Ni,t), thu được hh Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O.Xác định công thức phân tử của 2 anđehit trong X, và tính khối lượng mỗi anđehit trong hh X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh

  Cho 30g dung dịch anđehitfomit phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43.2g kết tủa. Tính nồng độ % của dung dịch andehitfomic đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang

  cho em hỏi sau khi đun nóng dây đồng ta nhúng vào etanol dây đồng lại trở lại như ban đầu ạk. giải thích giùm em với ạk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long

  Cho 10,4g hh X gồm fomandehit và axetandehit tác dụng hết với dd AgNO3/NH3 dư thu 108g Ag. Tỷ khối hơi của X so với N2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang

  1. Cho 12,5 gam dung dịch một anđehit no đơn chức A 17,6% tác dụng với AgNO3 trong môi trường Amoniac dư cho ra 10,8 gam A g xác định công thức của A và gọi tên.
  2. cho 34 gam hỗn hợp G gồm A là đồng đẳng B tác dụng với 10,08 lít hidro ở 0 độ C và 2 atm thì vừa đủ có Ni làm xúc tác, xác định B biết rằng số mol của H td A = 5/4 số mol hidro tác dụng B.
  3 đun nóng 3,4 gam hỗn hợp G với 100 ml dung dịch AgNO3 3M trong môi trường Amoniac có Ag kết tủa. Thêm axit sunfuric dư vào dung dịch có khí D thoát ra.
  A. Tính thể tích dung dịch NaBr 1M phải dùng để phản ứng hết AgNO3 dư.
  B. Lê tất cả thể tích khí B cho tác dụng với 500 ml dung dịch Ka(OH)2 0,0 6M Tính khối lượng kết tủa thu được.

  mong mọi người giúp đỡ :'( suy nghĩ mãi k giải đc ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu

  2/ hỗn hợp X gồm 1 andehit, 1 axit, 1 este. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X được 4a mol CO2 và 4a mol H2O. Cho a mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH được 3/4a mol muối và a/2 mol ancol. Tính tỉ lệ % khối lượng axit trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha

  X là một andehit khi tác dụng với H2 ( Ni , đun nóng ) thu được ancol Y .Y tác dụng với Na thu được số mol H2 bằng số mol ancol X có bao nhiêu nhóm chức.

  X là andehit mạch hở .0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol H2 thu được ancol no , mạch hở cho ancol tác dụng với Na thu 1,12 l khí H2 tìm công thức dãy đồng đẳng andehit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Hong

  CH2O là gì?

  bởi Hoa Hong 21/10/2018

  CH2O là gì

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ban Mai

  Oxi hoá hoàn toàn 4,2 g anđehit A mạch hở bằng phản ứng tráng bạc được hỗn hợp muối B và kim loại Ag.Hoà tan hết lượng Ag bằng dung dịch HNO3 tạo ra 3,36 l khí H2(đktc),dA/N2<4.Mặt khác khử hoàn toàn 4,2 g A bằng 0,5 mol H29(xt:Ni) được chất C, hoà tan C vào nước được dung dịch D. Cho 1/10 lượng dung dịch D tác dụng hết với Na dư thoát ra 12,04 l H2(đktc)

  Tìm công thức A,B,C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Thị Trang

  Vì sao khi dùng axeton để lau sơn móng tay lại cảm thấy móng tay rất mát ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo bo

  Cho 2,26 gam hỗn hợp 2 andehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đặng tác dụng với agno3 trong nh3 dư thu được 10,8 gam kết tủa.

  a) xác định công thức phân tử hai andehit

  b)viết công thức cấu tạo, gọi tên andehit.

  helpp meee!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Đào

  xin ctct của Di-tert-butylketon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy

  Hidro hóa hoàn toàn anđehit acrylic bằng lượng dư H2H2 (xúc tác NiNi, nhiệt độ) thu được ancol X. Hòa tan hết lượng X vào 13,5 gam nước thu được dung dịch Y. Cho natri dư vào dung dịch Y thu được 11,2 lít khí H2H2 (đktc). Nồng độ phần trăm chất x trong dung dịch Y là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa Lan

  hỗn hợp X gồm CH3CHO, C2H4 và CH2=CHOCH3 (đếu có số mol bằng nhau).

  cho m gam X tác dụng với lượng dư kmno4 loãng nguội, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được

  12,6 gam các chất hữu cơ. Thể tích khí H2 (đktc) tối thiểu cần dùng để hidro hóa hoàn toàn m gam X trên là

  A. 3,36 lít

  B. 2,24 lít

  C.4,48 lít

  D. 6,72 lít

  thầy giải giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc

  Hỗn hợp Mgồm 1 anđêhit và 1 ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M thu được 3x mol CO2 và 1,8x H2O . Tính phần trăm số mol của anđêhit trong hỗn hợp M 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Ngọc Trâm

  Hợp chất X có công thức phân tử C3H6O tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy

  Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:

  a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

  b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính.

  c) Khi tác dụng với hidro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc I

  d) Axit axetic tác dụng được với dung dịch bazơ, oxit bazo, muối cacbonat và kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

  e) Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II thu được xeton.

  g) Trong công nghiệp, axeton được tổng hợp từ cumen.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Khi oxi hóa 2,9 gam anđehit X ta thu được 4,5 gam axit cacboxylic tương ứng. Biết hiệu suất phản ứng là 100%. Vậy công thức của X là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh
  D. CH3OH
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong

  Câu 1: Cho 0.1mol hỗn hợp X Gồm 2 andehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4g Ag.

   Xác định CTPT trong hỗn hợp X.

  Câu 2: Cho hỗn hợp X 2 Ankanal kế tiếp nhau tác dụng với H2 (Ni, nhiệt độ ), thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 6,6g CO2 và 4,5g H20.

  Xác định CTPT 2 Ankanal trong X.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Chí Thiện

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hh X gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở thu được 0,4 mol CO2. mặt khác hiđro hóa hoàn toàn m gam X cần 0,2 mol H2 (Ni,nhiệt độ), sau phản ứng thu được hh hai ancol no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol này thì số mol H2O thu được là bao nhiêu
  A.0.3 MOL
  B.0,4 MOL
  C. 0,6 MOL
  D. 0,8 MOL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi

  Hỗn hợp X gồm anđehit oxalic, axit axetic và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,88 gam H2O. Giá trị của m là

       A. 5,24.                         B. 4,52.                         C. 5,08.                         D. 4,36.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy