YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 243 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 243 SGK Hóa học 11 nâng cao

Gọi tên thông thường và tên thay thế các anđehit và xeton sau:

a) CH3CHO

b) CH3CH(Cl)CHO

c) (CH3)2CHCHO

d) CH2=CH-CHO

e) trans-CH3CH=CHCHO

g) CH3COC2H5

h) p-CH3C6H4CHO

i) Cl3CCHO

k) CH2=CHCOCH3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Công thức cấu tạo

Tên thường

Tên thay thế

a) CH3CHO

Andehit axetic

Etanal

b) CH3CH(Cl)CHO

Andehit \(\alpha \) - clopropionis

2-clo propanal

c) (CH3)2CHCHO 

Andehit isobitiric

2-metylpropanal

d) CH2=CH-CHO

Andehit acrylic

Propenal

e) 

Andehit trans crotonic

Trans-but-2-en-1-al

f) CH3COC2H5

Etyl metyl xeton

Butan-2-on

g)  

Andehit p-metylbenzoic

4-metyl benzandehit

h) Cl3CCHO

Andehit triclo axetic

2,2,2-triclo etanal

i) CH2=CHCOCH3

Metyl vinyl xeton

But-3-en-2-on

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 243 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhi

  Hỗn hợp X gồm anđehit oxalic, axit axetic và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc) và 2,88 gam H2O. Giá trị của m là

       A. 5,24.                         B. 4,52.                         C. 5,08.                         D. 4,36.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  CH3COOH\(\rightarrow\)NaHCO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Mình đang gặp khó khăn với bài tập này, mong mọi người ai biết hướng dẫn với:

   X là một anđehit không no mạch hở. Đốt cháy 0,1 mol X, sản phẩm cháy được cho vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1%, thu được  x gam kết tủa. Đốt cháy 0,15 mol X , sản phẩm cháy được cho vào một dung dịch chứa y mol Ca(OH)2, sau hấp thụ thu được 2,5a gam kết tủa. Mặt khác đốt cháy 0,2 mol X, sản phẩm cháy được cho vào một dung dịch chứa y mol Ca(OH)2, sau hấp thụ thu được a gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị tương ứng của x và y là

  A. 29,55 và 0,35        B.19,7 và 0,5                       C.39,4 và 0,45                      D.19,7 và 0,35

  Trích câu 49, đề thi thử trường chuyên Biên Hòa - Hà Nam.

  Cảm ơn mọi người nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF