YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.7 trang 69 SBT Hóa học 11

Bài tập 44.7 trang 69 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brọm.

B. Anđehit và xeton đều không làm mất màu nước brom.

C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.7

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.7 trang 69 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF