YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 243 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 243 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy điền chứ Đ(đúng) hoặc S(sai) vào dấu [...] ở mỗi câu sau:

a) anđêhit là chất khử yếu hơn xeton.     [...]

b) anđêhit no không tham gia phản ứng cộng.     [...]

c) anđêhit no là hơp chất mà nhóm –CHO đính với gốc hidrocacbon no hoặc H.     [...]

d) công thức phân tử chung của các anđêhit no là CnH2nO.     [...]

e) anđêhit không phả ứng với nước.     [...]

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

a) S

b) S

c) Đ

d) S

e) S

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 243 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF