YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.5 trang 69 SBT Hóa học 11

Bài tập 44.5 trang 69 SBT Hóa học 11

Anđehit propionic có công thức cấu tạo nào trong số các công thức dưới đây?

A. CH3 - CH2 - CH2 - CHO.

B. CH3 - CH2 - CHO.

C. CH3-CH(CH3)-CHO

D. HCOOCH2CH3 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.5

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.5 trang 69 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF