YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.11 trang 70 SBT Hóa học 11

Bài tập 44.11 trang 70 SBT Hóa học 11

Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ mỗi hiđrocacbon sau đây:

1. axetilen           

2. etilen  

3. etan   

4. metan

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.11

1. CH ≡ CH + H2O → CH3-CHO  (đk: HgSO4, 80oC) 

2. 2CH2 = CH2 + O2 (to, xt) → 2CH3 − CHO

3. CH3 − CH3 → CH2 = CH2 + H2  (đk: 150oC, xt) 

2CH2 = CH2 + O2 (to, xt) → 2CH3 − CHO

4. 2CH4 → CH ≡ CH + 3H2  (đk:1500oC

CH ≡ CH + H2O → CH3-CHO  (đk: HgSO4, 80oC) 

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.11 trang 70 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Việt Long

  Cho 10,4g hh X gồm fomandehit và axetandehit tác dụng hết với dd AgNO3/NH3 dư thu 108g Ag. Tỷ khối hơi của X so với N2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  1. Cho 12,5 gam dung dịch một anđehit no đơn chức A 17,6% tác dụng với AgNO3 trong môi trường Amoniac dư cho ra 10,8 gam A g xác định công thức của A và gọi tên.
  2. cho 34 gam hỗn hợp G gồm A là đồng đẳng B tác dụng với 10,08 lít hidro ở 0 độ C và 2 atm thì vừa đủ có Ni làm xúc tác, xác định B biết rằng số mol của H td A = 5/4 số mol hidro tác dụng B.
  3 đun nóng 3,4 gam hỗn hợp G với 100 ml dung dịch AgNO3 3M trong môi trường Amoniac có Ag kết tủa. Thêm axit sunfuric dư vào dung dịch có khí D thoát ra.
  A. Tính thể tích dung dịch NaBr 1M phải dùng để phản ứng hết AgNO3 dư.
  B. Lê tất cả thể tích khí B cho tác dụng với 500 ml dung dịch Ka(OH)2 0,0 6M Tính khối lượng kết tủa thu được.

  mong mọi người giúp đỡ :'( suy nghĩ mãi k giải đc ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  2/ hỗn hợp X gồm 1 andehit, 1 axit, 1 este. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X được 4a mol CO2 và 4a mol H2O. Cho a mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH được 3/4a mol muối và a/2 mol ancol. Tính tỉ lệ % khối lượng axit trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF