YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 203 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 203 sách GK Hóa lớp 11

Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5 % và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0 % vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSOvà lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Khi nhỏ dung dịch CuSO4 vào thì có phản ứng:

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

                                    (màu xanh)

  • Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thì có phản ứng:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓+ 6H2O

                                                            (đỏ gạch)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 203 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON