YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 203 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 203 sách GK Hóa lớp 11

Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5 % và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0 % vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSOvà lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 
 • Khi nhỏ dung dịch CuSO4 vào thì có phản ứng:

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

                                    (màu xanh)

 • Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thì có phản ứng:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓+ 6H2O

                                                            (đỏ gạch)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 203 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phùng Thị Thu Trang
  Cho 5,2g hỗn hợp HCHO và CH3CHO tác dụng với một lượng dư AgNO3 thu được 54g Ag tính khối lượng của HCHO
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Anh Đặng Phương
  0,01 mol của 1 chất hữu cơ A có tỉ khối hơi xo với etilen là 2,5 phản ứng hoàn toàn với 100ml dung dịch AgNO3 0,3M trong NH3 để sinh ra Ag. Sau phản ứng phải dùng 50ml NaCl 0,2M để tác dụng hết với lượng AgNO3 còn thừa. Mặt khác 3,5g chất A phản ứng vừa đủ với 1,12l H2 ( 0°C,2atm) khi Ni xúc tác cho ta 1 sản phẩm duy nhất B a) Xác định CTPT và CTCT có thể của A b) Cho toàn bộ chất B phản ứng với 3,6h axit axetic khi có H2SO4 nếu hiệu suất là 80%. Hãy tính khối lượng tạo thành
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Cao Kỳ Diệu
  Gọi tên các đồng phân của C5H10O và C5H10O2
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1