YOMEDIA

Bài tập 4 trang 203 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 203 sách GK Hóa lớp 11

Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5 % và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0 % vào ống nghiệm, sau đó thêm tiếp từng giọt dung dịch CuSOvà lắc đều cho đến khi xuất hiện kết tuả. Đun nóng phần dung dịch phía trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch của Cu2O. Giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hóa học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 • Khi nhỏ dung dịch CuSO4 vào thì có phản ứng:

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

                                    (màu xanh)

 • Khi đun nóng phần trên ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn thì có phản ứng:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓+ 6H2O

                                                            (đỏ gạch)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 203 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Việt Long

  Cho 10,4g hh X gồm fomandehit và axetandehit tác dụng hết với dd AgNO3/NH3 dư thu 108g Ag. Tỷ khối hơi của X so với N2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  1. Cho 12,5 gam dung dịch một anđehit no đơn chức A 17,6% tác dụng với AgNO3 trong môi trường Amoniac dư cho ra 10,8 gam A g xác định công thức của A và gọi tên.
  2. cho 34 gam hỗn hợp G gồm A là đồng đẳng B tác dụng với 10,08 lít hidro ở 0 độ C và 2 atm thì vừa đủ có Ni làm xúc tác, xác định B biết rằng số mol của H td A = 5/4 số mol hidro tác dụng B.
  3 đun nóng 3,4 gam hỗn hợp G với 100 ml dung dịch AgNO3 3M trong môi trường Amoniac có Ag kết tủa. Thêm axit sunfuric dư vào dung dịch có khí D thoát ra.
  A. Tính thể tích dung dịch NaBr 1M phải dùng để phản ứng hết AgNO3 dư.
  B. Lê tất cả thể tích khí B cho tác dụng với 500 ml dung dịch Ka(OH)2 0,0 6M Tính khối lượng kết tủa thu được.

  mong mọi người giúp đỡ :'( suy nghĩ mãi k giải đc ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA