YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 243 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 243 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết công thức cấu tạo các hợp chất sau:

a) fomanđehit

b) benzanđehit

c) axeton

d) 2-metylbutanal

e) but -2-en-1-al

g) axetophenon

h) Etyl vinyl xeton

i) 3-phenyl prop-2-en-1-al (có trong tinh dầu quế)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Tên gọi

Công thức cấu tạo

fomanđehit

HCHO

benzanđehit

C6H5-CHO

axeton

CH3-CO-CH3

2-metylbutanal

CH3CH2CH(CH3)CHO

but -2-en-1-al

CH3-CH=CH-CH=O

axetophenon

CH3-CO-C6H5

Etyl vinyl xeton

CH3CH2-CO-CH=CH2

3-phenyl prop-2-en-1-al (có trong tinh dầu quế)

C6H5-CH=CH-CHO

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 243 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF