YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.12 trang 70 SBT Hóa học 11

Bài tập 44.12 trang 70 SBT Hóa học 11

Chất A là một anđehit đơn chức. Cho 10,50g A tham gia hết vào phản ứng tráng bạc. Lượng bạc tạo thành được hoà tan hết vào axit nitric loãng làm thoát ra 3,85 lít khí NO (đo ở 27,3oC và 0,80 atm).

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên chất A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.12

Đổi thể tích khí NO về đktc:

\({V_o} = \frac{{pV}}{T}.\frac{{{T_o}}}{{{p_o}}} = \frac{{0,8.3,85}}{{300,3}}.\frac{{273}}{1} = 2,8(l)\)

R - CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

Số mol Ag = 3.số mol NO = 3,75.10-1 (mol)

Số mol RCHO = Số mol Ag : 2 = 3,75.10-1 : 2 

Khối lượng của 1 mol RCHO =  \(\frac{{10.5.2}}{{3,{{75.10}^{ - 1}}}} = 56g\)

RCHO = 56 ⇒ R = 56 - 29 = 27 ⇒ R là -C2H3

CTPT là C3H4O.

CTCT là CH2 = CH - CHO (propenal).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.12 trang 70 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Ha

  X là một andehit khi tác dụng với H2 ( Ni , đun nóng ) thu được ancol Y .Y tác dụng với Na thu được số mol H2 bằng số mol ancol X có bao nhiêu nhóm chức.

  X là andehit mạch hở .0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol H2 thu được ancol no , mạch hở cho ancol tác dụng với Na thu 1,12 l khí H2 tìm công thức dãy đồng đẳng andehit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  CH2O là gì?

  bởi Hoa Hong 21/10/2018

  CH2O là gì

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Ban Mai

  Oxi hoá hoàn toàn 4,2 g anđehit A mạch hở bằng phản ứng tráng bạc được hỗn hợp muối B và kim loại Ag.Hoà tan hết lượng Ag bằng dung dịch HNO3 tạo ra 3,36 l khí H2(đktc),dA/N2<4.Mặt khác khử hoàn toàn 4,2 g A bằng 0,5 mol H29(xt:Ni) được chất C, hoà tan C vào nước được dung dịch D. Cho 1/10 lượng dung dịch D tác dụng hết với Na dư thoát ra 12,04 l H2(đktc)

  Tìm công thức A,B,C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF