YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 204 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 tr 204 sách GK Hóa lớp 11

Oxi hóa không hoàn toàn etilen (có xúc tác) để điều chế anđehit axetic thu được hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b. Tính hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Nhận định & Phương pháp

Phản ứng điều chế Anđehit. Sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Có số mol Ag kết tủa → Số mol Anđehit thực tế.

Số mol Anđehit ban đầu đề cho luôn là 2,24 lít. ⇒ Hiệu suất phản ứng

Lời giải:

a) C2H4 + O2 → CH3CHO

Hỗn hợp khí X gồm C2H4 chưa phản ứng và CH3CHO. Khi X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

0,0750(mol)                                                     \(\leftarrow\)  0,15 (mol)

Số mol Ag = 0,150 mol. Vậy số mol CH3CHO = 0,0750 mol

Số mol Anđehit ban đầu là: \(\frac{2,24}{22,4}=0,1(mol)\)

b) Hiệu suất của quá trình oxi hóa etilen: \(\frac{{0,075}}{{0,1}}.100 = 75\%\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 204 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON