YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.6 trang 69 SBT Hóa học 11

Bài tập 44.6 trang 69 SBT Hóa học 11

Chất CH3-CH2-CH2-CO-CH3 có tên là gì?

A. pentan-4-on.

B. pentan-4-ol.

C. pentan-2-on.

D. pentan-2-ol.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.6

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.6 trang 69 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF