YOMEDIA

Bài tập 9 trang 204 SGK Hóa học 11

Giải bài 9 tr 204 sách GK Hóa lớp 11

Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. Tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25.

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va gọi tên của hợp chất X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nhận định & Phương pháp

Từ dữ kiện của bài ta đi đến các kết luận sau:

 • phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O ⇒ Tìm được công thức cấu tạo đơn giản nhất.
 • Cho tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25 ⇒ Phân tử khối ⇒ Hệ số n
 • X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro ⇒ Xeton

Lời giải:

Đặt CTPT của X là CxHyOz

Ta có x : y : z  =  = 4 :8 : 1

CTCTĐG: C4H8O

Mx = 2,25 x 32,0 = 72,0 (g/mol)

Vậy Công thức phân tử X là: C4H8O

Công thức cấu tạo:

\(\begin{matrix} CH_{3}-C-CH_{2}-CH_{3} \\ ^|^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ O \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \ etyl \ metyl \ xeton \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 204 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoa Lan

  hỗn hợp X gồm CH3CHO, C2H4 và CH2=CHOCH3 (đếu có số mol bằng nhau).

  cho m gam X tác dụng với lượng dư kmno4 loãng nguội, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được

  12,6 gam các chất hữu cơ. Thể tích khí H2 (đktc) tối thiểu cần dùng để hidro hóa hoàn toàn m gam X trên là

  A. 3,36 lít

  B. 2,24 lít

  C.4,48 lít

  D. 6,72 lít

  thầy giải giúp em bài này với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Hỗn hợp Mgồm 1 anđêhit và 1 ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M thu được 3x mol CO2 và 1,8x H2O . Tính phần trăm số mol của anđêhit trong hỗn hợp M 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>