YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 204 SGK Hóa học 11

Giải bài 9 tr 204 sách GK Hóa lớp 11

Hợp chất X no, mạch hở có phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. Tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25.

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro. Viết công thức cấu tạo va gọi tên của hợp chất X.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Nhận định & Phương pháp

Từ dữ kiện của bài ta đi đến các kết luận sau:

  • phần trăm khối lượng C và H lần lượt bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O ⇒ Tìm được công thức cấu tạo đơn giản nhất.
  • Cho tỉ số hơi của X so với oxi bằng 2,25 ⇒ Phân tử khối ⇒ Hệ số n
  • X không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 nhưng khi tác dụng với hidro sinh ra X1. X1 tác dụng được với natri giải phóng hidro ⇒ Xeton

Lời giải:

Đặt CTPT của X là CxHyOz

Ta có x : y : z  =  = 4 :8 : 1

CTCTĐG: C4H8O

Mx = 2,25 x 32,0 = 72,0 (g/mol)

Vậy Công thức phân tử X là: C4H8O

Công thức cấu tạo:

\(\begin{matrix} CH_{3}-C-CH_{2}-CH_{3} \\ ^|^| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ O \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix} \begin{matrix} \ \ etyl \ metyl \ xeton \\ \ \\ \ \end{matrix}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 204 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON