YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 44.14 trang 71 SBT Hóa học 11

Bài tập 44.14 trang 71 SBT Hóa học 11

Hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ A, B và C là 3 đồng phân của nhau. A là anđehit đơn chức, B là xeton và C là ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1,45 g hỗn hợp M, thu được 1,68 lít khí CO2 (đktc) và 1,35 g H2O.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của A, B và C.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.14

Ba chất A, B, C là đồng phân nên có CTPT giống nhau. A là anđehit đơn chức nên phân tử A chỉ có 1 nguyên tử oxi. Vậy A, B và C có công thức phân tử CxHyO. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M:

\({C_x}{H_y}O + (x + \frac{y}{4} - \frac{1}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

Theo phương trình :

(12x + y + 16) g M tạo ra x mol CO2 và y/2 mol H2O

Theo đầu bài:

1,45 g M tạo ra 0,075 mol CO2 và 0,075 mol H2O

\(\frac{{12x + y + 16}}{{1,45}} = \frac{x}{{0,075}} = \frac{y}{{0,15}}\)

⇒ x = 3; y = 6.

CTPT của A, B và C là C3H6O.

A là CH3 - CH2 - CHO (propanal)

B là CH3 - CO - CH3 (propanon hay axeton)

C là CH2 = CH - CH2 - OH (propenol).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44.14 trang 71 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF