YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 37 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 37 sách GK Hóa lớp 11

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4, có thể dùng thuốc thử lần lượt là: dd BaCl2, dd NaOH.

Cụ thể các bước như sau:

- Bước 1: Trích dẫn 4 loại mẫu thử

- Bước 2: Cho dung dịch BaCl2 vào 4 thuốc thử

+ Ống nghiệm nào có xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4:  

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 (kết tủa trắng) + 2NaCl

+ Ống nghiệm nào thấy xuất hiện đồng thời kết tủa trắng và khí có mùi khai là dung dịch (NH4)2SO4

(NH4)2SO4 + BaCl2 → BaSO4 (kết tủa trắng) + 2NH3 + 2HCl

- Bước 3: Cho dung dịch NaOH vào 2 mẫu thử còn lại:

+ Ống nghiệm thấy xuất hiện khí có mùi khai là NH4Cl: 

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

+ Dung dịch còn lại là dung dịch NH3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 37 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON