YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 37 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 37 sách GK Hóa lớp 11

Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:

A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ.

B. Giảm áp suất và giảm nhiệt độ.

C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. Giảm áp suất và tang nhiệt độ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Phương trình tổng hợp khí amoniac

N2 + 3H2 ⇔ 2NH      

- Nhận thấy số mol khí ở trước phản ứng và sau phản ứng có sự thay đổi nên có sự ảnh hưởng của áp suất lên phản ứng. Trước phản ứng 4 mol tạo thành 2 mol (chiều làm giảm áp suất)

- Chiều từ trái sang phải là chiều tỏa nhiệt (chiều làm tăng nhiệt độ)

⇒ Muốn cho cân bằng của phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 37 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON