YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 37 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 tr 37 sách GK Hóa lớp 11

Trong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3, số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất khử và nguyên tử nitơ trong ion nào của muối đóng vai trò chất oxi hóa?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

NH4NO2 → N2 + 2H2O;      

NH4NO3 → N2O + 2H2O

N có số oxi hóa +3 và +5 trong NO2- và NO3-: đóng vai trò chất oxi hóa.

N có số oxi hóa -3 trong NH4+: đóng vai trò chất khử.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 37 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF