Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 8 Amoniac và muối amoni

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 8 Amoniac và muối amoni giúp các em học sinh khả năng ghi nhớ và liện hệ bài học với các câu hỏi về khả năng làm đổi màu quỳ, nhiệt phân muối nitrat, nhận biết các dung dịch muối, thí nghiệm chứng minh tính tan trong nước của amoniac, cách làm khô và làm sạch khí amoniac, bài tập hiệu suất của phản ứng tổng hợp amoniac, ...

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn