YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8.10 trang 13 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.10 trang 13 SBT Hóa học 11

Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây:

1. ? + OH → NH3 + ?

2. (NH4)3PO4 to→ NH+ ?

3. NH4Cl + NaNO2 to→ ? + ? + ?

4. (NH4)2Cr2O7 to→ N2 + Cr2O3 + ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.10

1. NH4+ + OH → NH3 + H2O

2. (NH4)3PO4 to→ 3NH3 + H3PO4

3. NH4Cl + NaNO2 to→ N2 + NaCl + 2H2O

4. (NH4)2Cr2O7 to→ N2 + Cr2O3 + 4H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.10 trang 13 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON