AMBIENT

Bài tập 8 trang 38 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 tr 38 sách GK Hóa lớp 11

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25,0%. Các thể tích khí được đo ở đktc.

A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2

B. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2

C. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2

D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Phương trình tổng hợp khí amoniac

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

0,5    1,5     1 (mol)

Do hiệu suất 25 % nên thể tích N2, H2 cần gấp 4 lần so với lí thuyết.

Thể tích khí N2 (đktc) là:

 \({V_{{N_2}}} = 0,5.22,4.\frac{{100}}{{25}} = 44,8(lit)\)

Thể tích khí H2 (đktc) là:

 \({V_{{H_2}}} = 1,5.22,4.\frac{{100}}{{25}} = 134,4(lit)\)

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 38 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Thị Trang

  CÂU 1.cho 5.4 gam AL tác dụng với dd HNO3 loãng dư, thu V lít khí NxOy ở ( đktc) là sản phẩm khử duy nhất có tỉ khối hơi NxOy so với khí H2 là 14 . Gía trị V là ?

  CÂU 2.cho m gam Zn tác dụng với đ HNO3 loãng dư thu được 2.912 lít khí N2O ỏ đktc la san pham khu duy nhất . Gía trị m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Nhận biết Ba(OH)2 , H2SO4 , NH4CL , ( NH4)2SO4 , NH3 chỉ dùng quỳ tím . Giúp mình với

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Hoa Hong

  Dẫn 0.896 lít ( đktc) khí NH3 đi qua ống sứ đựng 32 gam CuO nung nóng đến khi pứ hoan toàn, thu đc chất rắn Y và a mol khí N2 a) Xđ phần trăm khối lượng của Cu trong Y b) Cho toàn bộ a mol khí N2 trên vào bình kín chứa H2 đc hh khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 6.2. Đun nóng Z 1 thời gian( có xúc tác).Tính V NH3 thu đươc (đktc), biết H pứ tổng hợp NH3 là 25%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>