YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 38 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 tr 38 sách GK Hóa lớp 11

Phải dùng bao nhiêu lít khí nitơ và bao nhiêu lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3? Biết rằng hiệu suất chuyển hóa thành amoniac là 25,0%. Các thể tích khí được đo ở đktc.

A. 44,8 lít N2 và 134,4 lít H2

B. 22,4 lít N2 và 134,4 lít H2

C. 22,4 lít N2 và 67,2 lít H2

D. 44,8 lít N2 và 67,2 lít H2

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Phương trình tổng hợp khí amoniac

N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

0,5    1,5     1 (mol)

Do hiệu suất 25 % nên thể tích N2, H2 cần gấp 4 lần so với lí thuyết.

Thể tích khí N2 (đktc) là:

 \({V_{{N_2}}} = 0,5.22,4.\frac{{100}}{{25}} = 44,8(lit)\)

Thể tích khí H2 (đktc) là:

 \({V_{{H_2}}} = 1,5.22,4.\frac{{100}}{{25}} = 134,4(lit)\)

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 38 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON