YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Khí A là NH3

NH3 + H2O ⇔ NH4 + OH-

khí A             dung dịch A

NH3 + HCl → NH4Cl

                     (B)

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

                                     (A)

NH3 + HNO3 →  NH4NO3

(A)                     (C)

NH4NO3 →  N2O + 2H2O

 (C)            (D)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 47 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF