YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 48 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 48 SGK Hóa học 11 nâng cao

Người ta có ta có thể sản xuất amoniac để điều chế urê bằng cách chuyển hóa hữu cơ xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên).

Phản ứng điều chế H2 và CO2:   

CH4 + 2H2O → CO2 +  4H2      (1)

Phản ứng thu N2 (từ không khí) và CO2:   

CH4  + 2O  →   CO2 + 2H2O    (2)

Phản ứng tổng hợp NH3:   

N2  +  3H2 ⇔ 2NH3     (3)

Để sản xuất khí aminiac, nếu lấy 841,7mkhông khí (chứa 21,03% O2, 78,02% N2, còn lại là khí hiếm), thì cần phải lấy bao nhiêu mkhí metan và bao nhiêu m3 hơi nước để đủ năng lượng N2 và H2 theo tỉ lệ 1: 3 về thể tích dùng cho phản ứng tổng hợp ammoniac. Giả thiết các phản ứng (1) và (2) đều xảy ra hoàn toàn và thể tích khí thu được đo ở điều kiện tiêu chuẩn

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Thể tích khí O2 và N2 trong 841,7 m3 không khí:

\(\begin{array}{l}
{V_{{O_2}}} = \frac{{841,7.21,03}}{{100}} = 177,01({m^3})\\
{V_{{H_2}}} = \frac{{841,7.78,02}}{{100}} = 656,69({m^3})
\end{array}\)

Từ pt (3) ta có: VH= 3.VN2 = 3.656,69 = 1970,08 m3

Từ pt (1) ta có: VCH4 = 1/4 . VH2 = 1979,08/4 = 492,52 m3

VH2O = 1/2 . VH2 = 1979,08/2 = 985,04 m3

Từ pt (2): VCH4 = 1/2 . VO2 = 177,01/2 = 88,5 m3

VH2O tạo thành = VO= 177,01 m3

⇒ Tổng VCHcần dùng là: 492,52 + 88,5 = 581,02 m3

⇒ Tổng VH2O cần dùng là: 985,04 – 177,01 = 808,039 m3

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 48 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Han Geul Kim

  trong phòng thí nghiệm khí amoniac được điều chế bằng cách cho muối amoniac tác dụng với dung dịch kiềm đun nóng nhẹ . hình vẽ nào sau đây biểu diễn phương pháp thu khí NH3 tốt nhất

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Dung dịch X chứa 0,2 mol Ca2+; 0,08 mol Cl- ; z mol HCO3- và t mol NO3-. Cô cạn X rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được 16,44 gam chất rắn Y. Nếu thêm t mol HNO3 vào X rồi đun dung dịch đến cạn thì thu được muối khan có khối lượng là

  A. 20,60 gam.                  B. 30,52 gam.                  C. 25,56 gam.                  D. 19,48 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Thi Thu Ha

  1/ Nung nóng 0,5 mol hỗn hợp X gồm H2 , N2 trong bình kín có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho 1/2 Y đi qua ống đựng Cuo dư nong nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm nhiều nhất là 3,2 g. Tỉ khối hơi của Y so với X

  2/ Cho V(l) NH3 phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 xM sau phản ứng lọc kết tủa và cho vào 10 ml dung dịch NaOH 2M thì kết tủa vừa hết. Giá trị của V, x lần lượt là ?

   

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  alo alo, mn ơi, Câu này nan giải này, làm sao giờ :D

  Tã lót trẻ em sau khi giặt thường vẫn còn sót lại một lượng nhỏ amoniac, dễ làm cho trẻ bị viêm da, thậm chí mẩn ngứa, tấy đỏ. Để khử sạch amoniac nên dùng chất gì sau đây cho vào nước xả cuối cùng để giặt ?

       A. Phèn chua                      B. Giấm ăn                        C. Muối ăn                           D. Gừng tươi

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON