YOMEDIA
UREKA

Bài tập 8.8 trang 12 SBT Hóa học 11

Bài tập 8.8 trang 12 SBT Hóa học 11

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng oxi hóa - khử?

A. (NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3↑ + H2O + Na2SO4

B. NH4HCO3 to→ NH3↑ + CO2↑ + H2O

C. NH4Cl to→ NH3↑ + HCl↑

D. NH4NO3 to→ N2O + 2H2O

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.8

Phản ứng D là phản ứng oxi hóa khử vì trong phản ứng nguyên tố nitơ thay đổi số oxi hóa.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.8 trang 12 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON